ARK Webontwerp * ARK Web Design

SitemapWerfkaartHome/TuisUp/OpFauna en FloraGeskiedenisKontreiNG KerkPokrowskiRothmanhuisShawhuisUtrechtmuseumUysgedenknaaldUyshuisAnder

 
LW: Hierdie webwerf is deel van ARKpark se argief. Die inhoud is laas in 2015 opgedateer
NB: This site is part of ARKpark's archive. The content was last updated in 2015
Revised: January 18, 2018 ** Hersien:18 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

Search this site  

 
English

 

 

Geskiedenis van Utrecht

Utrecht se geskiedenis begin kort na die Britse anneksasie van Natal in 1843. Na daardie treffende gebeurtenis, het baie van die Boere, byna twee derdes, besluit om die gebied te verlaat en meer noord en dieper in Afrika in te trek. Van daardie groepe wat die kolonie verlaat het, het drie klein groepies Trekkers gekies om oorkant die Buffelsrivier te vestig. Dit was in 1847.

Die Zoeloe Koning Mpande, wat Dingaan (Dingane kaSenzangakhona) verslaan het, het in 1852 mondelikse toestemming aan die Voortrekkkers verleen om 'n deel van die land langs die Buffelsrivier te betrek. In 1852 is dié ooreenkoms tussen Koning Mpande en drie Voortrekker leiers C. J. van Rooyen, A. T. Spies en J. C. Klopper amptelik geteken as traktaat.

Die Zoeloekoning het Van Rooyen vertrou, omdat jy die seremonie wat Mpande koning van die Zoeloes verklaar het, in 1840 waargeneem het. Van Rooyen was 'n uitstekende Zoeloetaalkundige en hy was getuie toe die Utrecht-ooreenkoms tussen die Zoeloekoning en die Voortrekkers gemaak is. As deel van die verdrag om die grondgebied tussen die Bloed- en Buffelsrivier te gebruik, het die Voortrekkers 300 beeste aan Mpande geskenk. Twee jaar later op 8 September 1854, het die drie Voortrekkerleiers Mpande weer genader en dieselfde gebied verruil vir nou 100 stuks vee. Die verkooptransaksie kan nog besigtig word in die Transvaalse argiewe. Die volgende persone het geteken as getuies: C. J. van Rooyen, J. C. Klopper, A. T. Spies, P. W. Jordaan en J. G. Herbst. Die gebied het nou wettiglik aan die drie Voortrekkergroepe behoort.

Hierdie gebied was een van vyf vroeë Boere nedersetting wat in 1850 tot stand gekom het. Dit het 'n republiek geword, maar was ook bekend as die "Buffelriviersemaatschapij".

Die grensgemeenskap van Utrecht was gestig in 1853. Die nedersetting het gou in 'n dorp ontwikkel en 'n paar jaar later in 1856, het die dorp sy naam gekry, naamlik Utrecht. Die naamkeuse was ter ere van die welbekende Hollandse stad van Utrecht in Nederland.

In 1858 het Utrech deel van die Lydenburgse Republiek geword en kort daarna het dit deel van die Zuid-Afrikaansche Republiek geword in 1859.

Gedurende die Anglo-Zoeloeoorlog (1877), was Utrecht deur die Britse weermag gebruik as hoofkwartier. Utrecht het as Britse hoofkwartier gedien vir beide Hoofkommandeur Lord Chelmsford en Kolonel Evelyn Woods en sy bekende "Flying Column".  

Utrecht was die eerste dorp van die Transvaalse Republiek wat gedurende die Anglo-Boereoorlog (1899 tot 1902) geannekseer was.

Na die Anglo-Boereoorlog (1899 tot 1902) is die gebied ingelyf by die kolonie van Natal as deel van die oorlogskostes.

Historiese Plekke in Utrecht

 

 

 

Home/Tuis
Up/Op
Fauna en Flora
Geskiedenis
Kontrei


NG Kerk
Pokrowski
Rothmanhuis
Shawhuis
Utrechtmuseum
Uysgedenknaald
Uyshuis
Ander

SitemapWerfkaart Home/TuisUp/OpFauna en FloraGeskiedenisKontrei NG KerkPokrowskiRothmanhuisShawhuisUtrechtmuseumUysgedenknaaldUyshuisAnder

ARK Web Design since 1998 * ARK Webontwerp sedert 1998

 

 

ARK Web Design since 1998
ARK Webontwerp sedert 1998

 ARK Web Design © 2007 - 2018
ARK Webontwerp © 2007 - 2018

dieknoop.info


swallowsoftware.arkpark.net

Meer inligting oor Bybelhulpmiddels


 

Bekering

Bybelteks

Bible Text